Katalog kompetencí českých technických univerzit zjednoduší firmám spolupráci v oblasti průmyslu 4.0

Katalog kompetencí českých technických univerzit zjednoduší firmám spolupráci v oblasti průmyslu 4.0

Národní centrum průmyslu 4.0 a české technické univerzity zmapovaly svůj výzkumný potenciál a připravily katalog znalostí, technologií a projektů v oblasti průmyslu 4.0, který zejména firmám umožní lepší orientaci v nabídce výzkumných kapacit a témat a usnadní přístup ke spolupráci s danými institucemi.

 „V praxi se často setkáváme s tím, že firmy neví, na koho se s konkrétním výzkumem či tématem obrátit. Společně jsme tedy v rámci partnerství v Národním centru průmyslu 4.0 vytvořili katalog, který může sloužit firmám i dalším zájemcům o spolupráci“, popisuje motivaci ke vzniku katalogu vedoucí Centra Ing. Roman Holý, Ph.D.

Katalog je rozčleněn na 22 kapitol, které reflektují nejčastější výzkumná témata, jako například analýza velkých dat, prediktivní údržba nebo digitální dvojče, a zároveň poskytuje informace o tom, která univerzita se této oblasti věnuje, jaké služby nabízí a jaké jsou jejích praktické výsledky v této oblasti.

Na přípravě katalogu, který má více než 120 stran, spolupracovali partneři Národního centra průmyslu 4.0, kterými jsou České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Západočeská univerzita Plzeň a Technická univerzita v Liberci.

Katalog je k dispozici v elektronické podobě v Národním centru průmyslu 4.0.

Seznam jednotlivých témat – technologií:

1.

Big Data analýzy

2.

IoT (Internet věcí) pro průmyslové aplikace

3.

Automatické řízení

4.

Kolaborativní roboti, coboti

5.

Mobilní roboti, AGV, autonomní řízení

6.

Robotika

7.

Digitální dvojčata

8.

Kyberneticko-fyzikální systémy

9.

Modelování

10.

Inteligentní výrobní stroje

11.

Rozhraní robot-člověk

12.

Rozhraní robot-stroj

13.

Strojové učení a umělá inteligence

14.

Strojové vnímání

15.

Kybernetická bezpečnost (Cybersecurity)

16.

Systémová bezpečnost

17.

Prediktivní údržba, Condition-based Monitoring, Diagnostika

18.

Plánování a rozvrhování, optimalizace

19.

Výrobní procesy, aditivní výroba

20.

Testbed – s návazností na společný testbed

21.

Virtuální a rozšířená realita

22.

Ostatní / Speciality

Seznam zapojených vysokých škol:

  • České vysoké učení technické v Praze
  • Technická univerzita v Liberci
  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
  • Vysoké učení technické v Brně
  • Západočeská univerzita Plzeň