Inovativní technologie a inspirativní mluvčí na dni otevřených dveří v NCP4.0

Národní centrum Průmyslu 4.0 a jeho partneři opět otevřeli dveře a 6. listopadu v Testbedu pro Průmysl 4.0 prezentovali inovativní technologie pro Průmysl 4.0. Návštěvníci měli možnost si prohlédnout a osahat nejen kolaborativní a další průmyslové roboty, ale především technologie, které napomáhají zefektivnit a zkvalitnit výrobu, údržbu i celý cyklus výrobku od objednávky po expedici. Digitální dvojče, virtuální a rozšířená realita, ovládání hlasem, aditivní výroba, vzdálená údržba je jen zlomek toho, co bylo k dispozici.

Program byl tentokrát zaměřen na pomoc při digitalizaci malým a středním podnikům: bohatý konferenční program se proto sestával z praktických přednášek a workshopů, které zahrnovaly metodiku hodnocení digitální zralosti, průmyslovou kyberbezpečnost, financování a další institucionální podporu a další aplikace.

foto: CIIRC ČVUT 2019