Efektivně pomáháme spolupráci mezi státem a firmami: výkonný výbor bude diskutovat akční plány na MPO

Innoprovment je evropský projekt, který má za úkol vylepšovat státní politiku týkající se podpory inovací v malých a středních podnicích. V České republice tento projekt zastřešuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Národní centrum Průmyslu 4.0, které sdružuje české lídry v oblasti průmyslu 4.0 i firmy, které mají zájem o tyto inovace, s tímto projektem dlouhodobě spolupracuje v oblasti facilitování skutečných potřeb podniků.

Lednové setkání stakeholderů projektu Innovprovement proto proběhne za účasti Výkonného výboru Národního centra Průmyslu 4.0 přímo v sídle MPO.  Členy výboru jsou nejen zástupci firem, ale také univerzity, inovační centra a průmyslové a podnikatelské organizace. Toto uskupení tedy umožní opravdu širokou diskusi týkající se akčního plánu na zlepšení podpůrných nástrojů v oblasti inovací a zavádění Průmyslu 4.0 včetně přípravy programovacího období 2021 – 2027 a podoby operačního programu zaměřeného na konkurenceschopnost. Partneři Národního centra Průmyslu 4.0 tak mají přímou možnost diskutovat politiku v této oblasti a zástupcům projektu Innovpovment a MPO poskytují cennou zpětnou vazbu a praktické připomínky.

Celá zpráva MPO zde: