Digitální dvojče v průmyslové praxi

Digitální dvojče v průmyslové praxi - pozvánka na workshop

Vize digitální kopie výrobku, strojního zařízení či celého závodu představuje v současnosti pro mnohé české podniky pouze science-fiction. Nemusí se však jednat o vzdálené scénáře nebo složité projekty – již dnes mají firmy, včetně malých a středních podniků, příležitost aplikovat digitální nástroje při plánování a optimalizaci výrobních procesů a tak zvýšit celkovou výkonnost podniku.

Rádi bychom vás pozvali na workshop, na kterém vám Národní centrum Průmyslu 4.0 společně se svými partnery, společnostmi SIEMENS a ŠKODA AUTO, představí principy digitálního dvojčete a jeho praktické využití v průmyslové praxi.

Proč je tato technologie tak důležitá pro výrobu budoucnosti? Koncept digitálního dvojčete představuje jedinečný nástroj, jak lépe reagovat na zvyšující se časové a energetické nároky na výrobu, stále častější požadavky zákazníků na malosériovou produkci a na zvyšující se tlak rychlejšího uvedení nových produktů na trh. Digitální dvojče umožňuje výrobcům strojů vyladit všechny detaily a odstranit případné chyby daného zařízení ještě před jeho uvedením do provozu a to bez rizika časové a finanční ztráty. Jeho prostřednictvím lze zajistit optimalizovaný návrh, krátkou dobu instalace a hladký provoz zařízení.
Během jednodenního workshopu vás odborníci ze SIEMENS a ŠKODA AUTO provedou celým konceptem digitálního dvojčete – od procesu přípravy výroby až po výrobu samotnou. Nedílnou součástí workshopu budou praktické ukázky a konkrétní příklady využití digitálního dvojčete ve výrobním podniku. Na závěr si budete moci prohlédnout digitální dvojče výrobní linky v Testbedu pro Průmysl 4.0.

Přijďte se inspirovat příklady využití digitálního dvojčete v praxi, jedné z klíčových technologií Průmyslu 4.0!

Vstup na akci je zdarma na základě registraceProgram a registrace níže.
Kapacita akce je omezená a v tuto chvíli registrujeme zájemce jako náhradníky. 

AKCE ZRUŠENA, NÁHRADNÍ TERMÍN BUDE OZNÁMEN

Místo konání:

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics)
Vchod B - Respirium

Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00 Praha 6 - Dejvice
Česká republika

Program:
ZATÍM BEZ TERMÍNU
| 9:00 - 14:30

9:00 – 9:30                        Registrace a občerstvení

9:30 – 9:35                        Zahájení workshopu a přivítání hostů

9:35 – 9:55                        Digitální dvojče – aktuální trendy a budoucí vývoj pohledem společnosti Gartner
                                          
- Oldřich Přiklenk, ředitel KPC-Group
                                           - Lukáš Erben, Šéfredaktor INSIDE
                                     

9:55 – 10:00                      Digitální dvojče z pohledu Siemens - Alexandr Pomazal, Key Account Manager, Siemens

10:00 – 11:15                    Digitální dvojče v procesu přípravy výroby - Jaroslav Haltmar, Portfolio Developer Digital Factory, Siemens                              
                                              - Validace a simulace materiálových toků a logistiky
                                              - Propojení přípravy výrobku a výroby
                                              - Optimalizace montáže - Virtuální zprovoznění
                                              - Elektronické pracovní návodky

                                            V průběhu přednášky bude kávová pauza 10 min.                                        

11:15 – 11:35                    Digitální dvojče v procesu realizace výrobyPavel Roub, Portfolio Developer Manufacturing Operation Management,
                                            Siemens

                                              - Plánování a rozvrhování výroby
                                              - Správa výrobních operací

11:35 – 12:20                    Oběd

12:20 – 12:50                    Digitální továrna – cesta k digitálnímu dvojčeti - Michal Menšík, Koordinátor pro digitální fabriku a K-PDM,
                                            Výroba a logistika ŠKODA AUTO

12:50 – 13:20                    Digitální továrna ve svařovně ŠKODA AUTO - Petr Hynek, Koordinátor plánování digitalizace, robotizace a struktury
                                            svařoven, Výroba a logistika ŠKODA AUTO

13:20 – 13:50                    Digitální dvojče v údržbě ŠKODA AUTO - Lukáš Kousal, Koordinátor technického servisu údržby lisoven, Výroba a logistika
                                           ŠKODA AUTO

13:50 – 14:30                    Návštěva laboratoře Testbed pro Průmysl 4.0 - Pavel Burget, ředitel Testbedu pro Průmysl 4.0, CIIRC ČVUT

14:30                                  Ukončení akce

Registrační formulář