Digitální dvojče v průmyslové praxi

Digitální dvojče v průmyslové praxi - pozvánka na workshop

Vize digitální kopie výrobku, strojního zařízení či celého závodu představuje v současnosti pro mnohé české podniky pouze science-fiction. Nemusí se však jednat o vzdálené scénáře nebo složité projekty – již dnes mají firmy, včetně malých a středních podniků, příležitost aplikovat digitální nástroje při plánování a optimalizaci výrobních procesů a tak zvýšit celkovou výkonnost podniku.

Rádi bychom vás pozvali na workshop, na kterém vám Národní centrum Průmyslu 4.0 společně se svými partnery, společnostmi SIEMENS a ŠKODA AUTO, představí principy digitálního dvojčete a jeho praktické využití v průmyslové praxi.

Proč je tato technologie tak důležitá pro výrobu budoucnosti? Koncept digitálního dvojčete představuje jedinečný nástroj, jak lépe reagovat na zvyšující se časové a energetické nároky na výrobu, stále častější požadavky zákazníků na malosériovou produkci a na zvyšující se tlak rychlejšího uvedení nových produktů na trh. Digitální dvojče umožňuje výrobcům strojů vyladit všechny detaily a odstranit případné chyby daného zařízení ještě před jeho uvedením do provozu a to bez rizika časové a finanční ztráty. Jeho prostřednictvím lze zajistit optimalizovaný návrh, krátkou dobu instalace a hladký provoz zařízení.
Během jednodenního workshopu vás odborníci ze SIEMENS a ŠKODA AUTO provedou celým konceptem digitálního dvojčete – od procesu přípravy výroby až po výrobu samotnou. Nedílnou součástí workshopu budou praktické ukázky a konkrétní příklady využití digitálního dvojčete ve výrobním podniku. Na závěr si budete moci prohlédnout digitální dvojče výrobní linky v Testbedu pro Průmysl 4.0.

Přijďte se inspirovat příklady využití digitálního dvojčete v praxi, jedné z klíčových technologií Průmyslu 4.0!

Vstup na akci je zdarma na základě registrace. Program a registrace níže, kapacita akce je omezená.  Akce je určena především pro zástupce výrobních společností a pozvané hosty. Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout zájemce o registraci. 

Termín konání: 17. 9. 2020 | 9:00 - 14:45

Místo konání:

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics)
Vchod B - Respirium

Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00 Praha 6 - Dejvice
Česká republika

Program:
17. 9. 2020 | 9:00 - 14:30

9:00 – 9:30                        Registrace a občerstvení

9:30 – 9:45                        Digitální dvojče – aktuální trendy a budoucí vývoj pohledem společnosti Gartner - Lukáš Erben, Šéfredaktor INSIDE

9:45 – 10:00                      Digitální dvojče v praxi: Proč vlastně potřebujeme digitální dvojče? - Alexandr Pomazal, Key Account Manager, Siemens                      
10:00 – 10:25                    Digitální dvojče ve fyzikálních doménách. Nejen robotická buňka jde virtuálně zprovoznit – Tomáš Froněk, Product

                                            Manager, Factory Automation, Siemens

10:25 – 10:50                    Digitální dvojče obráběcího stroje, jeho virtuální zprovoznění a simulace obrábění – Vít Hadáček, Technical Consultant
                                            OEM, Siemens      

10:50 - 11:05                    COFFEE BREAK                      

11:05 – 11:35                    Digitální dvojče zkracuje dobu přípravy a realizace výroby:

                                            - Jaroslav Haltmar, Portfolio Developer Digital Factory, Siemens

                                            - Pavel Roub, Portfolio Developer Manufacturing Operation Management, Siemens

11:35 – 11:45                     Jak začlenit digitální dvojče do strategie digitální transformace firmy – František Podzimek, Head of Digital Enterprise
                                            Unit, Siemens

11:45 - 12:35                     OBĚD

12:35 – 13:05                    Digitální továrna – cesta k digitálnímu dvojčeti - Michal Menšík, Koordinátor pro digitální fabriku a K-PDM,
                                            Výroba a logistika ŠKODA AUTO

13:05 – 13:35                    Digitální továrna ve svařovně ŠKODA AUTO - Petr Hynek, Koordinátor plánování digitalizace, robotizace a struktury
                                            svařoven, Výroba a logistika ŠKODA AUTO

13:35 – 14:05                    Digitální dvojče v údržbě ŠKODA AUTO - Lukáš Kousal, Koordinátor technického servisu údržby lisoven, Výroba a logistika
                                           ŠKODA AUTO

14:05 – 14:45                    Návštěva laboratoře Testbed pro Průmysl 4.0 - Pavel Burget, ředitel Testbedu pro Průmysl 4.0, CIIRC ČVUT

14:45                                  Ukončení akce

Registrační formulář