Digitalizace výroby: transformace dat v informace

Od ředitelů výrobních firem víme, že je v oblasti digitalizace výroby aktuálně nejvíce zajímá právě práce s daty. Tedy schopnost správně data číst a využít pro efektivní manažerské rozhodování.  
Zajímá-li téma i vás, připojte se na odborný seminář Digitalizace výroby: Transformace dat v informace. Odborníci z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT) představí, v čem CIIRC ČVUT firmám pomáhá při jejich snaze využít nástroje digitalizace pro zefektivnění chodu své firmy.

Termín konání: 14. 4. od 14:00 do 16.00 online

Nestihli jste online vysílání? Pusťte si záznam celého pořadu.

Program:

14:00 – 14:05

Úvod semináře

14:05 – 14:35

Digitální zralost podniku: Lubomír Kristek, analytik, NCP 4.0

14:35 – 15:20

Sběr dat ze strojů a jejich přeměna na informace – ukázkové realizace
Pavel Burget, ředitel Testbedu pro Průmysl 4.0 CIIRC ČVUT, Petr Kolář, zástupce vedoucího oddělení Průmyslová výroba a automatizace, CIIRC ČVUT

15:20 – 15:50

Využití metod strojového učení pro nahrazení rutinní práce operátorů strojů 
Petr Kadera, vedoucí skupiny Inteligentních systémů pro průmysl, CIIRC ČVUT

15:50 – 16:00

Mezinárodní iniciativa pro bezpečné sdílení průmyslových dat


Lubomír Kristek na úvod představí nezávislou expertní metodiku, která umožní firmám analyzovat úroveň zralosti z pohledu digitalizace procesů a zavedené technologie. Vysvětlí důležité aspekty pro volbu výsledného řešení, které bude v praxi proveditelné i ekonomicky výhodné. Upozorní na nejčastější chyby, kterých se výrobní podniky při zavádění digitálních technologií v praxi dopouštějí.


Pavel Burget a Petr Kolář představí, jak si v praxi mohou firmy sběr dat vyzkoušet a získaná data zpracovávat ve smysluplné informace v testovacích podmínkách v Testbedu pro Průmysl 4.0 CIIRC ČVUT dříve, než potřebné technologie implementují ve své společnosti. Představí několik úspěšných příkladů sběru a vyhodnocení dat ze strojů z praxe.


Petr Kadera vysvětlí, jak je možné za využití metod strojového učení nahradit rutinní práce operátorů a dosáhnout významného zefektivnění výroby. Seznámí vás s možnostmi sdílení dat v mezinárodním prostředí při současném zachování jejich suverenity a bezpečnosti.
Seminář bude vysílán online a hosté budou moci v jeho průběhu klást otázky. Záznam semináře bude k dispozici k následnému zhlédnutí. 

DIH World Project Community Days


Webinář můžete sledovat přes MS Teams, připojte se pomocí odkazu https://bit.ly/39W5AOA 

Registrační formulář

Seminář pořádá CIIRC ČVUT ve spolupráci s Národním centrem Průmyslu 4.0 (NCP4.0) v rámci „DIH Community Days“ projektu DIH-World. Témata jsou předmětem řešení v Testbedu pro Průmysl 4.0, který je součástí mezinárodního centra excelence RICAIP, a to v rámci projektů EIT Manufacturing a
Cluster 4.0.

Tyto projekty získaly finanční prostředky z výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizont 2020 na základě grantových dohod č. 952176 a 857306.