Digital Touchpoints of Industry 4.0 in Austria, Czech Republic and Germany

Digital Touchpoints of Industry 4.0 in Austria, Czech Republic and Germany

Na konferenci Digital Touchpoints of Industry 4.0 se pokusíme dotknout základních styčných bodů Průmyslu 4.0 v teorii i praxi. 
Jak funguje Průmysl 4.0 v Rakousku, tedy v zemi velikostí i počtem obyvatel srovnatelnou s Českou republikou, jakým způsobem hodnotí připravenost firem na Průmysl 4.0 v Německu, jaké jsou zkušenosti německých, rakouských a japonských firem v Česku a jaká je česká zkušenost.

V odpoledních hodinách na konferenci navazuje Den otevřených dveří v Testbedu pro Průmysl 4.0 CIIRC ČVUT, kam jsou všichni účastníci konference srdečně zváni a kde si mohou prohlédnout experimentální pracoviště pro testování inovativních řešení a procesů pro tzv. chytré továrny.

Konference probíhá v angličtině a češtině bez tlumočení.
Na akci budou pořizovány fotografie a obrazová dokumentace pro dokumentační a propagační účely NCP4.0 a CIIRC ČVUT.

Vstup na konferenci na základě potvrzené registrace. Registrační poplatek 1000 Kč a DPH 21 %.

Termín konání: 30. 5. 2018 od 9:00 do 13:00 hodin

Místo konání:

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics
Vchod B - Redroom 

Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00 Praha 6 - Dejvice
Česká republika

Program

Konference

30. 5. 2018 | 9:00 - 13:00
Dress Code: Business Casual
Jazyk konference: angličtina & čeština (nebude tlumočena)


Digital Touchpoints of Industry 4.0 in Austria, Czech Republic and Germany
Redroom, CIIRC


9:00 - 9:30

Registrace

9:30 - 9:40

zahájení konference 
prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr. h. c., zástupce ředitele CIIRC ČVUT, Česká republika

9:40 -10:20

Industry 4.0 in Austria
DI Roland Sommer, MBA,  Platform Industry 4.0, Rakousko

10:20 - 11:00

Providing Customized Applied Research Services to SME to support the uptake of Industry 4.0 and Digitalization Solutions
Christian Blobner, Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation IFF, Německo

11:00 - 11:15

kávová přestávka

11.15 - 11:35

Průmysl 4.0 v České republice
Ing. Roman Holý, Ph.D., vedoucí Národního centra Průmyslu 4.0, Česká republika

11:35 - 11:55

e-F@ctory – Solution for a Smart Factory
Ing. Petr Brynda, Business Development Manager, Mitsubishi Electric Europe B. V.

11:55 - 12:15

Praktické ukázky Industry 4.0: virtuální kopie, cloud, digitalizace údržby
Ing. Zdeněk Haumer, Festo, Česká republika

12:15 - 12:30

diskuse

12:30 - 13:15

oběd
přesun na Den otevřených dveří v Testbedu pro Průmysl 4.0

Partneři konference

Registrační formulář

Registrace na konferenci se stává platnou po uhrazení registračního poplatku ve výši 1000 Kč a DPH 21 %.  

Roland Sommer

Roland Sommer serves as Managing Director of the Austrian Platform Industry 4.0 since October 2015. The platform is a public private partnership that aims at improving framework conditions for the introduction of digitalization (‘Industry 4.0’) bringing together relevant stakeholders in Austria. The focus of the work is based on innovation in production technologies and business models on the one hand and high-quality working conditions on the other hand. 

Prior to this function he worked as Director of Public-Private Affairs for AVL List GmbH. AVL List is the world's largest independent company for the development of powertrain systems with internal combustion engines as well as instrumentation and test systems.

From 2004 -2011 Mr. Sommer worked as senior policy adviser for the Federation of Austrian Industries; there he was responsible for research and innovation policy, both on the national and the EU level. From 2000 to 2004 he was employed by the Austrian Research Promotion Agency respectively its predecessor institution.

Mr. Sommer studied at the University of Natural Resources and Life Sciences, Austria, Wageningen University, the Netherlands, and the University of London, UK.

He is active in various national and international bodies.

Christian Blobner

Christian Blobner earned a Diplom degree in International Economics from Otto-von-Guericke University Magdeburg in 2006. He also earned a Bachelor’s degree in Business Management from Napier University in Edinburgh, Scotland, in 2005.

In 2006 he started working for the Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation IFF as a project manager in the Logistics and Factory Systems business unit. There he was responsible for the acquisition and management of international research projects of the business unit in various EU-funding programs.

As Head of International Research Networks within Fraunhofer IFF’s International Business Development, Mr. Blobner coordinates the institutes international engagement and cooperation with international partners.

He is the institute’s representative in various high-level networks and initiatives, such as EFFRA, ALICE and EERA. Moreover, Mr. Blobner is the responsible manager for the Fraunhofer IFF’s Digital Innovation Hub “The VDTC of the Fraunhofer IFF”.