Den otevřených dveří v Testbedu pro Průmysl 4.0

Den otevřených dveří v Testbedu pro Průmysl 4.0
a v Národním centru Průmyslu 4.0

Doprovodný program přednášek: Digitalizace od A do Z

Termín konání: středa 6. listopadu 2019  od 09:00 do 16:30

Digitalizace a průmysl 4.0 jsou pojmy skloňované ve všech pádech. Pro někoho již běžná realita, pro jiného zatím jenom nálepka bez konkrétního významu. Co to ale všechno obnáší? Proč to dělat? A hlavně - kde začít?

Ve spolupráci s našimi partnery jsme pro vás připravili nabitý program přednášek a workshopů, ve kterém na konkrétních příkladech ukážeme vybrané technologie průmyslu 4.0, jejich přínosy pro zvýšení efektivity výroby, a nabídneme příklady programů, aplikací a postupů, které firmám s tímto procesem pomohou. 
Představíme podpůrnou síť, která zde funguje napříč obory i regiony a je připravená nabídnout firmám ty správné nástroje pro nastartování digitalizace, její nejvhodnější zacílení a realizaci. Představíme vám naše partnery a jejich programy ušité na míru potřebám malých a středních firem. Prostě vás provedeme procesem digitalizace od A do Z.

Na co se můžete v rámci Dne otevřených dveří těšit?

 • Propojení stroje, senzorů a cloudové platformy MindSphere ztělesňuje "chytrá" závodní motorka Honda CBR 600RR, kterou osobně představí její jezdkyně Petra Fuchsíková. Po premiéře na MSV 2019 exkluzivně i v Testbedu pro průmysl 4.0!
 • Až z Ostravy přijede další světový unikát - 1. koloběžka na světě vyrobená metodou 3D tisku kovů, a to v centru aditivní výroby Protolab při VŠB TUO. Aditivní výroba a 3D tisk patří mezi žádané inovativní technologie průmyslu 4.0.
 • Posoudit aktuální úroveň digitalizace podniku a nastavit nejlepší postup modernizace pomůže unikátní metodika vyvinutá odborníky z CIIRC ČVUT - v praktickém workshopu si mohou zájemci vyzkoušet jak taková analýza digitalizace probíhá
 •  Uvidíte demonstraci kolaborativního robota UR5 ovládaného hlasem, který odpovídá a orientuje se v prostoru - ukázka spolupráce člověka a stroje pro montáž a optickou kontrolu smontovaných částí
 • Zuri - autonomní elektrické letadlo s kolmým startem a plánovaným doletem až 700 km. Ukážeme vám model letadla vytištěného na 3D tiskárně v Centru 3D tisku CIIRC ČVUT, který slouží pro testování v aerodynamickém tunelu.
 • Zájemcům o robotizaci ulehčí život mobilní aplikace "Jak na robota", která pomůže s výběrem nejvhodnějšího robota, ale i integrátora, který zajistí jeho nasazení do výroby a zaškolení personálu.
 • Svaz průmyslu a Hospodářská komora se podělí o své zkušenosti se zaváděním průmyslu 4.0 do českých firem bez ohledu na jejich velikost a nabídnou programy digitalizace určené malým a středním firmám
 • VŠB TU Ostrava kromě centra Protolab představí také chystaný výukový testbed se sekcemi Smart Factory, Home Care a Automotive
 • Úspěšné inovační vouchery SIC jako ten správný impulz pro nastartování inovací ve středočeských SME
 • Jak funguje digitalizace na jižní Moravě ukáže na konkrétních příkladech digitální inovační hub DIGIMAT
 • stánky partnerů s ukázkami technologií a aplikací P4.0, robotický barman a mnoho dalšího ...

Pro koho je Den otevřených dveří určen?

 • pro všechny zájemce o technologické novinky, inovace a Průmysl 4.0 z řad odborné a široké veřejnosti
 • pro zástupce firem bez rozdílu velikosti
 • pro studenty středních a vysokých škol
 • pro akademické pracovníky
 • pro veřejnou správu, municipality a další

​​​Národní centrum Průmyslu 4.0 (NCP 4.0) si klade za cíl šířit osvětu o Průmyslu 4.0 a rozvíjet úzkou spolupráci akademické a průmyslové sféry. NCP 4.0 je otevřenou platformou a zastává technologickou neutralitu jakožto jeden ze svých klíčových principů.

Informace o programu a registraci naleznete níže. Změna programu vyhrazena.

Vstup na akci je zdarma na základě potvrzené registrace do naplnění kapacity. 
Na akci budou pořizovány fotografie a obrazová dokumentace pro dokumentační a propagační účely NCP4.0 a CIIRC ČVUT.

Ukázky exponátů, které v testbedu uvidíte: závodní motorka Honda s MindSphere, koloběžka vytištěná na 3D tiskárně kovů, Zuri - model autonomního elektrického letadla s kolmým startem

Místo konání

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (Vchod B)
Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00 Praha 6 - Dejvice
Česká republika

Program 

Den otevřených dveří v Testbedu pro Průmysl 4.0

6. 11. 2019 | 09:00 - 16:30

 09:00 - 09:30                Registrace

09:30 - 10:00                Zahájení a úvodní slovo
                                        - Vladimír Mařík, vědecký ředitel CIIRC ČVUT                                     
                                        - Jiří Kabelka, předseda představenstva Národního centra Průmyslu 4.0 

10:00 - 10:15                Podpora HK při zavádění technologií průmyslu 4.0
                                       Irena Bartoňová-Pálková, viceprezidentka Hospodářské komory ČR                                                  
                    
10:15 - 10:30                Digitalizace SME a programy jejich podpory
                                       Radek Špicar, viceprezident pro hospodářskou politiku a export, Svaz průmyslu a dopravy ČR                                         

10:30 - 10:45                Inovační vouchery - cesta k technologickým inovacím malých a středních podniků
                                       Pavel Jovanovič, Business Innovation Manager, Středočeské inovační centrum

10:45 - 11:00                Představení projektu IDSA pro bezpečné sdílení dat 
                                      
Petr Kadera, vedoucí odd. inteligentních systémů a chytrých distribučních sítí CIIRC ČVUT

11:00 - 11:30                 coffee break + prohlídky stánků partnerů                                       

11:30 - 11:50                 Příklad využití robotické aplikace v praxi: Broušení sochoru s využitím kamerových systémů
                                        Radek Zavadil, DEL a.s.

11:50 - 12:15                 Digitalizace údržby s aplikací Smartenance usnadňuje práci neboli od hadic až ke cloudu
                                        Zdeněk Haumer, vedoucí technického oddělení Festo 

12:15 - 13:00                  oběd + prohlídky stánků partnerů

13:00 - 13:30                 Jak vyhodnotit úroveň digitalizace podniku a nastavit kroky k její modernizaci
                                       
Lubomír Kristek, konzultant CIIRC ČVUT pro oblast digitalizace
                                        Pavel Burget, ředitel Testbedu pro Průmysl 4.0
                                        (na přednášku navazuje praktický seminář s ukázkami postupu vyhodnocení digitalizace - vstup volný, nutná registrace,
                                        začátek v 14:30)

13:30 - 13:50                 Poradenský program DIGIMAT pro digitalizaci výrobních firem v Jihomoravském kraji 
                                        Petr Minář, manažer programu DIGIMAT 

13:50 - 14:10                 Centrum aditivní výroby Protolab jako součást Smart Factory VŠB TUO - nového testbedu pro Moravskoslezský kraj
                                        Marek Pagáč, vedoucí Centra 3D tisku Protolab VŠB TUO

14:10 - 14:30                "Jak na robota" - představení praktické aplikace pro usnadnění robotizace ve firmách
                                        Jan Prokš, ředitel Elektrotechnické asociace ČR   

14:30 - 16:30                 Volný program:

 • komentované prohlídky Testbedu pro Průmysl 4.0
 • prohlídky stánků partnerů Národního centra  Průmyslu 4.0
 • drinky od robotického barmana Factorio Solutions
 • a mnoho dalšího ...

16:30                            Ukončení akce  

Doprovodný program:

14:30 - 15:30               Praktický workshop: Metodika pro posouzení úrovně digitalizace - P. Burget, P. Kadera, L. Kristek
(místo: Centrum města budoucnosti )   

Vstup volný na základě potvrzené registrace prostřednictvím formuláře níže do naplnění maximální kapcity.  


Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production (RICAIP) 
Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu – je založen na strategickém partnerství mezi předními českými a německými výzkumnými institucemi. Zakládajícími partnery jsou CIIRC ČVUT spolu s CEITEC VUT v Brně, DFKI (Deutsches Forschungzentrum für Kunstliche Intelligenz) a ZeMA (Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik), oba ze Saarbrückenu, kteří spolupracují od roku 2017 na vzniku česko-německého výzkumného centra v oblasti pokročilé distribuované výroby. RICAIP má za cíl vybudovat unikátní distribuované výzkumné a experimentální pracoviště “RICAIP Industrial Testbed Core“, první svého druhu v Evropě, které bude sloužit pro vývoj a testování inovativních řešení pokročilé a plně integrované průmyslové výroby, neustále se optimalizující dle měnícího se prostředí.

INTERNATIONAL DATA SPACES ASOCIATION (IDSA)
V asociaci International Data Spaces se potkávají business a výzkum při vytváření důvěryhodné architektury pro datovou ekonomiku. Asociace v tuto chvíli zahrnuje vice než 95 společností a institucí z různých odvětví ekonomiky z 18 zemí světa, několik firem ze seznamu Fortune 500, středně velkých globálních hráčů a to včetně softwarových a systémových tvůrců.
Cílem IDSA je garantovat datovou suverenitu prostřednictvím otevřené a komerčně nezávislé architektury a umožnit tak vznik peer-to-peer sítě, která poskytuje kontrolu nad daty z jakýchkoliv domén. International Data Spaces Association (IDSA) vytvořila v Evropě huby a pomocí těchto partnerů šíří standardy datové suverenity v Evropě i mimo její hranice, čímž se snaží přispět k prohloubení mezinárodní spolupráce výzkumných organizací a firem.   Huby v tuto chvíli fungují ve Španělsku, Francii, Itálii, Finsku, Nizozemí a v České republice.

Akci podporují: