Den otevřených dveří v Testbedu pro průmysl 4.0

Termín konání: 29. 1. 2018 od 12:30 hodin

Testbed pro Průmysl 4.0 a Národní centrum Průmyslu 4.0 otevřel své dveře firmám a studentům

Testbed pro Průmysl 4.0 a Národní centrum Průmyslu 4.0 uspořádal dne 29. 1. den otevřených dveří, jehož cílem bylo umožnit především malým a středním podnikům navázat kontakty v oblasti Průmyslu 4.0 a nahlédnout do činnosti obou subjektů, které fungují v rámci Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC). V dopoledních hodinách byly dveře otevřené i pro studenty českých středních a vysokých škol.

Testbed pro Průmysl 4.0 je experimentální pracoviště pro testování inovativních řešení a procesů pro tzv. chytré továrny. Testbed představuje naprosto unikátní koncept zkušební výrobní linky, která díky variabilitě strojů, robotů a softwarových nástrojů včetně kombinace rozšířené i virtuální reality umožnuje testovat postupy Průmyslu 4.0 před jejich zavedením do reálné průmyslové výroby. Národní centrum Průmyslu 4.0 (NCP 4.0) má za cíl především šíření osvěty o Průmyslu 4.0 a rozvíjení úzké spolupráce akademické a průmyslové sféry a je přirozeně navázáno na projekty realizované v testbedu.

Součástí dne bylo představení činnosti obou subjektů, a také představení partnerů z řad akademických, institucionálních a především průmyslových. V rámci prezentačních stánků seznámili hosty s novinkami v oblasti „chytrých technologií“ partneři NCP4.0. Siemens prezentoval operační systém MindSphere, bránu do sféry internetu věcí a digitalizace, Škoda Auto pak Process Simulate a virtuální realitu v plánování výroby. Své technologie představila i Abra Software, DEL, Festo, KUKA Roboter, Factorio Solutions a We Refactor IT. Na stáncích se dále prezentovali Hospodářská komora, SIC a Západočeská univerzita.

Pořádání dnů otevřených dveří bude mimo odborné konference, workshopy a školení jednou z pravidelných akcí NCP 4.0. a způsobem, jak se otevřít navenek odborné veřejnosti, studentům a firmám a popularizovat, podporovat a šířit osvětu a výměnu zkušeností v oblasti Průmyslu 4.0 v České republice,“ shrnuje podstatu dne otevřených dveří profesor Vladimír Mařík, ředitel CIIRC ČVUT. 

Hlavními zakládajícími partnery NCP 4.0 jsou:

 • České vysoké učení technické v Praze
 • Vysoké učení technické v Brně
 • Siemens, s.r.o.
 • ŠKODA AUTO a.s.
 • Hospodářská komora České republiky
 • Jihomoravské inovační centrum
 • Středočeské inovační centrum, spolek
 • Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Zakládajícími partnery NCP 4.0 jsou:

 • ABRA Software a.s
 • DEL a.s.
 • Festo, s.r.o.
 • KUKA Roboter CEE GmbH
 • SAP ČR, spol. s r.o.
 • SIDAT, spol. s r.o.
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Partnery NCP4.0 jsou:

 • Factorio Solutions, s.r.o.
 • We Refactor IT, organizační složka
 • IBM Česká republika, spol. s r.o.
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • Vysoká škola logistiky o.p.s.

Asociovanými partery NCP 4.0 jsou:

 • Česká spořitelna, a.s.

Tisková zpráva ke stažení

Místo konání

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (Vchod B)
Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00 Praha 6 - Dejvice
Česká republika

Program

Den otevřených dveří v Testbedu pro Průmysl 4.0

29. 1. 2018 | 9:00 - 17:00

9:00 - 11:00
Prohlídka Testbedu pro studenty (registrované skupiny)

12:30                    Příchod hostů
13:00 – 14:00      Úvodní slovo – prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c., ředitel CIIRC
                              Národní centrum Průmyslu 4.0 – Ing. Roman Holý, Ph.D., vedoucí NCP 4.0
                              Testbed pro Průmysl 4.0 – Ing. Pavel Burget, Ph.D., vedoucí Testbed
                              Představení a prezentace hlavních zakládajících partnerů NCP 4.0

14:00 – 17:00       Prohlídka jednotlivých částí Testbedu s komentářem
                               Stánky partnerů NCP 4.0
                               Individuální konzultace se zástupci NCP 4.0, Testbedu a partnerů NCP 4.0
                               Robotický bar / občerstvení

Partneři akce