Den otevřených dveří v Národním centru Průmyslu 4.0 řešil bezpečnost průmyslových dat a přinesl novinky ze světa technologií.

Den otevřených dveří v Národním centru Průmyslu 4.0 řešil bezpečnost průmyslových dat a přinesl novinky ze světa technologií.


5. června se uskutečnil již čtvrtý Den otevřených dveří v Národním centru Průmyslu 4.0 a v Testbedu pro Průmysl 4.0 ČVUT CIIRC. Červnový den byl zaměřen na kyberbezpečnost a také bezpečné sdílení průmyslových dat. Akci zahájil vědecký ředitel CIIRC profesor Vladimír Mařík a náměstkyně ministra průmyslu a obchodu a pověřená řízením agentury CzechInvest Silvana Jirotková.

Velkou pozornost vzbudila prezentace Sebastiana Steinbusse, který v Česku oficiálně představil asociaci International Data Spaces, která na CIIRC otevírá svůj hub. IDSA nabízí řešení, jak bezpečně a kontrolovaně sdílet určitá data, která poskytujete svým dodavatelům, zákazníkům či komukoli dalšímu. Bezpečnost a suverenita dat jsou na prvním místě. Daty řízené obchodní modely, flexibilní distribuovaná výroba nebo logistika, kdy není využit cloud, ani svá cenná data nikomu neposíláte, taková řešení nutně potřebují.

Patřičný ohlas vzbudila také prezentace Jana Plucara a Filipa Řezáče ze Skupiny počítačové bezpečnosti VŠB – TUO, kteří velmi realisticky a s příklady z firemní i osobní praxe ukázali slabá místa v zabezpečení našich dat. Lukáš Kousal ze Škody Auto naopak představil pozitivní příklad a to IT projekt roku 2018 zaměřený na chytrou údržbu. Rizika pro IoT prezentoval Jiří Bavor ze společnosti Siemens.

Pavel Burget, ředitel Testbedu pro Průmysl 4.0, ukázal současnost a budoucnost experimentální továrny budoucnosti a také nastínil plány projektu RICAIP, který se právě v Testbedu bude realizovat.

Akce byla nabita novinkami ze světa technologií, které přivezli partneři Centra a vystavili na svých stáncích. Společnosti Siemens, Škoda Auto, VŠB-TUO, HK ČR, ABRA, DEL, KUKA, SICK, LAPP, LENZE, MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, Pocket Virtuality, Merica, Factorio Solutions, a OptiSolutions ukázali technologie Průmyslu 4.0, které už fungují v praxi a představují chytrá řešení pro firmy.

foto: CIIRC ČVUT 2019

Program 

Den otevřených dveří v Testbedu pro Průmysl 4.0

5. 6. 2019 | 09:30 - 16:30

09:00 - 09:30                 Registrace

09:30 - 10:00                 Zahájení a úvodní slovo
                                        - Vladimír Mařík, vědecký ředitel CIIRC ČVUT
                                        - Silvana Jirotková, politická náměstkyně ministra průmyslu a obchodu a pověřená řízením Agentury CzechInvest
                                        - Jaroslav Lískovec, ředitel Národního centra Průmyslu 4.0 
10:00 - 11:00                 Představení International Data Spaces (IDSA), mezinárodní asociace pro bezpečné sdílení dat
                                        - Sebastian Steinbuß, Director Lead Architecture, IDS Association (v angličtině bez tlumočení)
                                        - Petr Kadera, vedoucí skupiny Inteligentních systémů CIIRC ČVUT

11:00 - 11:30                 Coffee break

11:30 - 12:30                 Bezpečnost ve firemním i osobním kyberprostoru, anebo jak neublížít sobě ani ostatním
                                        Jan Plucar, Filip Řezáč - Skupina počítačové bezpečnosti, VŠB-TU Ostrava

12:30 - 13:15                 Jste si vědomi rizik? IoT je o propojování systémů – a je třeba vědět co a jak propojit - Jiří Bavor, obchodní ředitel 
                                        Digital Industries Siemens
                                        IT projekt roku 2019: Smart Maintenance v lisovně ŠKODA AUTO - Lukáš Kousal, koordinátor technického servisu                                                       údržby lisoven, Výroba a logistika ŠKODA AUTO
                                        Testbed pro Průmysl 4.0, představení a plány rozvoje -  Pavel Burget, ředitel Testbed pro Průmysl 4.0

13:15 - 13:45                  Oběd 

13:45 - 16:30                  Den otevřených dveří - volný program

komentované prohlídky Testbedu pro Průmysl 4.0

stánky partnerů Národního centra  Průmyslu 4.0

networking

robotický barman, robobarista 

a mnoho dalšího ...

16:30                            Ukončení akce  

INTERNATIONAL DATA SPACES ASOCIATION (IDSA)
V asociaci International Data Spaces se potkávají business a výzkum při vytváření důvěryhodné architektury pro datovou ekonomiku. Asociace v tuto chvíli zahrnuje vice než 95 společností a institucí z různých odvětví ekonomiky z 18 zemí světa, několik firem ze seznamu Fortune 500, středně velkých globálních hráčů a to včetně softwarových a systémových tvůrců.
Cílem IDSA je garantovat datovou suverenitu prostřednictvím otevřené a komerčně nezávislé architektury a umožnit tak vznik peer-to-peer sítě, která poskytuje kontrolu nad daty z jakýchkoliv domén. International Data Spaces Association (IDSA) vytvořila v Evropě huby a pomocí těchto partnerů šíří standardy datové suverenity v Evropě i mimo její hranice, čímž se snaží přispět k prohloubení mezinárodní spolupráce výzkumných organizací a firem.   Huby v tuto chvíli fungují ve Španělsku, Francii, Itálii, Finsku, Nizozemí a v České republice.