Business snídaně na téma Prediktivní údržba

Business snídaně na téma Prediktivní údržba

Prediktivní údržba je pro firmy jedním z klíčových témat při zavádění prvků Průmyslu 4.0. Jaké jsou současné trendy v této oblasti, na co je dobré se zaměřit a co obnáší chytrá údržba v praxi budete moci prodiskutovat s kvalifikovanými odborníky z praxe a akademické sféry při naší moderované business snídani, kterou pořádáme 10. 10. 2018. 

Formát business snídaně je unikátní koncept, který vám nabízí dostatek prostoru pro vaše individuální otázky a lahodná snídaně ve spojení s výhledem na Pražský hrad z 10. patra moderní budovy je ideálním startem do nabitého pracovního dne.

Hlavní řečníci:
prof. Ing. Václav Legát, DrSc.
předseda České společnosti pro údržbu
Technická fakulta Česká zemědělská univerzita

doc. Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D. 
Technická fakulta Česká zemědělská univerzita

ing. Zdeněk Haumer
Festo

Jiří Čermák
Neuron Soundware

Snídani bude moderovat:
Martin Tyburec
redaktor zpravodajství ČT a pořadu Věda 24

Na akci budou pořizovány fotografie a obrazová dokumentace pro dokumentační a propagační účely NCP4.0 a CIIRC ČVUT.
Vstup na konferenci na základě potvrzené registrace do maximální kapacity 40 osob.
Registrační poplatek 800 Kč a DPH 21 %. Partneři NCP4.0 bez poplatku. 

Termín konání: 10. 10.  2018 od 8:30 do 11:30 hodin

časový harmonogram

8:30 - 9:00                    příchod hostů
9:00 - 10:30                  prezentace prof. Legát & doc. Aleš a diskuse
10:30 - 11:30                prezentace ing. Haumer a p. Čermák a diskuse
11:30                             ukončení akce

Místo konání:

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics
Vchod A - 10. patro, Penthouse

Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00 Praha 6 - Dejvice
Česká republika

Anotace příspevků:

Prof. Ing. Václav Legát, DrSc.
Struktura a procesy údržby 4.0 – postavení prediktivní údržby. Politika – druhy údržeb, definice prediktivní údržby. Způsoby predikce – kauzálně a stochasticky. PF křivky. Požadovaná vstupní data pro prediktivní údržbu. Diagnostické a monitorovací metody ve vztahu k prediktivní údržbě. Statistická analýza dat. Mezní stavy pro obnovu. Kritérium optimalizace mezních stavů pro obnovu. Ekonomické hodnocení druhů údržeb a jejich výběr. Omezenost prediktivní údržby v systémech výroby –  strojírenské a procesní, seskupování údržbářských zásahů a odstávky.

doc. Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D. 
Průmyslové podniky disponují velkým množství dat z provozu, která ovšem většinou nejsou schopny analyzovat a tím získat cenné informace, které mohou sloužit jako zpětná vazba pro rozhodování o údržbářských aktivitách. Prezentovaná tématika se zaměřuje na možnosti, jak využít data získaná z řízení údržby. Primárně se jedná o data o dobách provozu do poruchy s údaji o hodnotách diagnostických signálů v okamžiku poruchy jednotlivých strojních prvků. Posluchači se dozví, jakým způsobem využít nástroje statistické analýzy za účelem získání charakteristik bezporuchovosti. Znalost charakteristik bezporuchovosti je nutností pro aplikaci teorie obnovy za účelem stanovení optimální strategie údržby.

Ing. Zdeněk Haumer
Digitalizace Condition Monitoring jako přímá součást komponentů pro automatizaci. Digitalizace pneumatiky včetně využití cloudové techniky pro přizpůsobivou výrobu s novými možnostmi sledování vlastních parametrů, postupující integrace elektroniky a softwaru. Smartenance - nástroj pro digitalizaci managementu údržby se zaměřením na menší či střední podniky.
 

Registrační formulář

Registrace na konferenci se stává platnou po uhrazení registračního poplatku ve výši 800 Kč a DPH 21 % do maximální kapacity 40 osob. Partneři NCP4.0 bez poplatku.