Agilní robotika ve výrobě - otevřená výzva do 31. 10. 2019

Digitalizace ve výrobě je skloňovaná ve všech pádech, začít s ní ale často vyžaduje nemalé investice. Díky projektu DIH^2  mají české výrobní firmy příležitost získat na svůj experiment založený na využití robotů ve výrobě až 248 000 EUR. Přihlásit se mohou malé a střední firmy, a také firmy větší - s obratem až 100 milionů Eur a 500 zaměstnanci!  Smyslem projektů je podpořit malé a střední firmy v zavádění agilní robotiky do výroby a zvýšit tak jejich produktivitu a konkurenceschopnost.

Kdo se může účastnit: 

 • Malý a střední výrobní podnik a výrobní firma s maximálně 500 zaměstnanci a obratem do 100 milionů EUR.
   
 • Poskytovatelé technologií – může se jednat o systémové integrátory, firmy poskytující technologie bez omezení velikosti, ale také o výzkumné organizace či centra kompetence

Jak na podání přihlášky a termíny:

 • První kolo, ve kterém firma či poskytovatel technologie podají jednoduchou přihlášku, je otevřeno do 31.10. 2019 do 16:00 (CET) V tomto prvním kroku stačí vyplnit jednoduchý profil na odkazu: https://dih-squared.fundingbox.com/
   
 • V listopadu 2019 proběhne brokerage, na kterou budou pozvány vybrané firmy a poskytovatelé technologií. Ti společně vytvoří konsorcia, aby se mohli hlásit do 2. kola otevřené výzvy
   
 • 2. kolo běží od 3.12. 2019 do 27.2.2019 a v jeho rámci už zformovaná konsorcia složená z 1 výrobní firmy a 1 poskytovatele technologie podají společný návrh experimentu. Konsorcia mohou být složena z českých účastníků, mohou však být také mezinárodní.
   
 • Na konci tohoto procesu bude vybráno celkem 26 experimentů, které budou podpořeny částkou 248 000 Eur.

Co můžete získat?

 • 1000 Eur mini-grant určený na účast na brokerage a vytvoření konsorcia
   
 • Zmapování potřeb v oblasti digitalizace v hodnotě 1000 Eur
   
 • 248 000 EUR pro vybrané experimenty
   
 • Přístup do otevřené platformy referenční architektury pro robotická řešení
   
 • Přístup k prvotřídním technickým i netechnickým službám
   
 • Propojení na korporace

Podrobné informace najdete na webu konsorcia DIH^2, s případnými dotazy se obracejte na Markétu Filipenskou: filipenska@jic.cz