100 let SKF v ČR oslavil partner NCP4.0 v CIIRC

100 let SKF v ČR oslavil partner NCP4.0 v CIIRC

Sto let působení SKF na území České republiky oslavil partner NCP4.0 konferencí Rolling Future. Mezi keynote speakery byli i Alrik Danielson, CEO AB SKF, a Victoria Van Camp, CTO AB SKF. Spolu s ostatními prezentujícími představili své vize o budoucnosti českého i světového průmyslu.

Konference se uskutečnila v nové budově Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, jehož samostatně fungujícím pracovištěm je Národní centrum Průmyslu 4.0, se kterým SKF dlouhodobě spolupracuje. Ředitel Centra Jaroslav Lískovec vystoupil na konferenci mezi prezentujícími a účastníkům představil vize Centra. V průběhu konference se snažili prezentující zodpovědět na otázku, která byla zároveň velkou výzvou. Co se stane v příštích sto letech? Už v blízké budoucnosti nemusí fungovat současné obchodní modely, proměňuje se přístup k zajištění výrobního procesu, kde je výkonnost a predikce nejdůležitějším hlediskem. Přestože se conference konala ku příležitosti stého výročí působení SKF CZ, nezabývala se minulostí, ale především budoucností a současností.

„Stoletou“ konferencí  provedl Radek Špicar, viceprezident pro hospodářskou politiku a export ve Svazu průmyslu a dopravy ČR. Úvodního slova se chopil David Poláček, generální ředitel SKF CZ, v rámci kterého vyzval výrobní firmy k procesním proměnám a pečlivé přípravě na Průmysl 4.0. Zároveň Poláček předal šek na 179 000,- vybraných na vstupném na konferenci organizaci PRO Gaudia, která se stará o psychické zdraví těžce nemocných a jejich blízkých a kterou SKF dlouhodobě podporuje. Následoval ho Alrik Danielson, který svou prezentaci začal v češtině. Pro návštěvníky to bylo velké překvapení, Danielson však několik let působil v české SKF. Ve své prezentaci se věnoval aktuálním průmyslovým trendům v globálním měřítku a následně spolu s Poláčkem odpovídal na dotazy z publika. Cílem současných proměn českého i světového průmyslu je co nejužší kontakt se zákazníkem a co nejflexibilnější reakce na jeho potřeby a požadavky. Zároveň oba prezentující vyzdvihli důležitost úzké spolupráce s univerzitami a studenty. Poláček jako příkladuvedl spolupráci SKF CZ s ČVUT či TU Ostrava a zdůraznil, že je třeba tyto spolupráce dále rozvíjet a navazovat nové.

Po výtečném obědě vystoupila Victoria Van Camp a Tomáš Kozelský, manažer Centra vzdálené diagnostiky, jejichž témata byla velmi úzce spjata. Van Camp podrobně představila concept „Data driven business“ na globální úrovni, Kozelský navázal praktickými aplikacemi v českém prostředí. Jeho prezentace nesoucí název Remote diagnostika ve zvyšování optimalizace výrobních prostředků popisovala tok dat z dlouhodobě sledovaného stroje, přes SKF cloud až k odborníkům v centru vzdálené diagnostiky, kteří je vyhodnotí. Diagnostická zpráva, která je jako výsledek práce diagnostiků předána zákazníkovi, se neskládá pouze ze surových dat, ale zahrnuje také určení příčiny závady či jak vysoké je její riziko a jak mu nejefektivněji předcházet. Součástí zprávy může být take návrh dlouhodobější optimalizace využití výrobních prostředků. Díky včasné detekci potenciální závady mohou být odstávky naplánovány tak, aby co nejméně narušily výrobní proces a nedocházelo k velkým ztrátám, jak tomu může být, když stroj není včas diagnostikován.

V rámci doprovodného programu byla na konferenci představena také zbrusu nová technologie SKF Fiber Optic Sensing, která namísto elektřiny využívá světla, což umožňuje bezpečné měření v nebezpečném prostředí.
Technologie je vhodná také pro vzdálené monitorování v místech, kde nelze použítbezdrátové technologie. Finální vhled do procesu přechodu českých firem k digitalizovanějším a efektivnějším procesům nabídla panelová diskuze, které se účástnil Jan Vosátka, technický ředitel skupiny firem Wikov, Roman Bauer, Lean Manager SKF Lubrication Systems CZ, Stanislav Ryšan, Mondi Štětí a technický ředitel IGW Martin Vlašic. České firmy na změnách jak ve výrobních prostředcích, tak třeba v HR procesech, pracují. Uznávají však, že máme dlouhou cestu před sebou,pro kterou je ideální úzká spolupráce firem, díky které se obraz Průmyslu 4.0 v Čechách poskládá do úplného obrazu.